วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การละเล่นของไทย

REE-REE KHAO SARN
( TO BE TRAPPED BETWEEN THE ARCHES )
NUMBER OF PLAYERS : UNLIMITED
HOW TO PLAY : Draw lots for 2 players to play arches. Both players extend their arms forward above their heads to from a double arches. The rest stand in line holding on their respective friends’ shoulders. They walk slowly through the arch-way while the 2 human arches singing a chorus. The leader leads the line and makes a U-turn behind the arch, his team mates follow suit continuously as long as the chorus is still sung. They can make U-turn at alternate side at will. Immediately when the chorus ends, the arches are suddenly lowered to trap the players in between. The trapped persons are then out. The game continues until the last one is trapped out.

Ree Ree Khao San รีรีข้าวสาร
Song Tanane Khao Pleuk สองทะนานข้าวเปลือก
Luek Thong Bai Lane เลือกท้องใบลาน
Kep Bia Tai Thoon Rane เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
Khode Khao Sai Jane คดข้าวใส่จาน
Pane Aou Khon Khang Lang Wai พานเอาคนข้างหลังไว้

1 ความคิดเห็น:

ครูสุริยา กล่าวว่า...

ยินดีกับอาจารย์ครับ มี Blog ส่วนตัวแล้ว ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไปครับ ขอเป็นกำลังใจ

เผยแพร่สาระความรู้